ลำดับเหตุการณ์ที่มาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา และการเคลื่อนไหวของชาวบ้านจะนะ (ถึงปี 2563)

ตั้งแต่การออกประกาศกำหนดให้จะนะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”, การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่มีการปิดกั้นกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการด้วยกำลังตำรวจกว่าพันนาย

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านจะนะเดินทางจากจังหวัดสงขลา ต้องเดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2563 เพื่อเรียกร้องให้นายกฯหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และให้จัดทำการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างรอบคอบก่อนเดินหน้าโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้ทำความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการเดินหน้าโครฃการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำผังเมือง

📌กรณีความไม่ชอบธรรมของกระบวนการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ https://www.facebook.com/414368681969602/posts/4433335336739563/?d=n

📌 กรณีความไม่ถูกต้องเป็นธรรม กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19 และการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ https://www.facebook.com/414368681969602/posts/3778257745580662/?extid=0&d=n

บทความที่เกี่ยวข้อง