ลำดับเหตุการณ์ที่มาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา และการเคลื่อนไหวของ #savechana เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ

ชวนทบทวนลำดับเหตุการณ์ที่มาของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา และการเคลื่อนไหวของชาวบ้านจะนะ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการที่มาของ #savechana

ตั้งแต่การออกประกาศกำหนดให้จะนะเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”, การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่มีการปิดกั้นกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการด้วยกำลังตำรวจกว่าพันนาย

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านจะนะเดินทางจากจังหวัดสงขลา ต้องเดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2563 เพื่อเรียกร้องให้นายกฯหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และให้จัดทำการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างรอบคอบก่อนเดินหน้าโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้ต่อไป

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารลำดับเหตุการณ์ (PDF)

ทั้งนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้ทำความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการเดินหน้าโครฃการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำผังเมือง

📌ความเห็นทางกฎหมาย กรณี ศอ.บต.เร่งรัดจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษจะนะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

📌ความเห็นทางกฎหมาย กรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4 โครงการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แผนจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรม

📌 ความเห็นทางกฎหมาย: ความไม่ถูกต้องของกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมจะนะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง