"ผาแดง" คน ข้าว ขุนเขา และแคดเมี่ยม(2)

“มันก็เหมือนภัยพิบัติทั่วไปที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลคุ้มครองกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ และถ้ามันเกิดจากคนกระทำ อันนั้นคนที่ทำมันก็ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าหาความจริงไม่ได้ มันก็โยนกันไปโยนกันมา สุดท้ายคนที่รับเคราะห์กรรมก็คือชาวบ้าน”

สารคดีสะท้อนวิถีชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง แม่ตาว และแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานในลำน้ำแม่ตาว และนาข้าว จนรัฐต้องสั่งให้”เผาข้าว” ทิ้ง ทั้งกระทบต่อสุขภาพร่างกายของชาวบ้าน จนบางคนต้องเข้ารักษาและฟอกไตอย่างต่อเนื่อง

อำนวยการผลิตโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(ENLAWTHAI) / กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา / โครงการรณรงค์นโยบายสาธารณะเหมืองแร่ประเทศไทย

สนับสนุนงบประมาณโดย โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

ดูวิดีโอสารคดี ตอน 1

บทความที่เกี่ยวข้อง