Tag: Youtube

รวมคลิปรายการข่าว: คำสั่ง คสช. มาตรา 44 กับการยกเว้นผังเมือง

วัตถุประสงค์ของหน้านี้ เพื่อรวบรวมคลิปวิดีโอรายการข่าวต่างๆที่นำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลกระทบของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559  และที่ 4/2559 กับการยกเว้นกฎหมายผังเมืองให้เอื้อต่อการอนุมัติอนุญาตโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วไปประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับได้ที่

ReturnTownplan อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign