Tag: leaked pipeline

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

หลักและวิธีการในการใช้สิทธิของประชาชน

เมื่อได้รับความเสียหายจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล

 

  • รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลกระทบได้ดังนี้
    1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำ ชายหาด อ่านต่อ

“คำถามที่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยอง”

 แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคม (ฉบับที่ 2)

  อ่านต่อ

น้ำมันดิบรั่วไหลในญี่ปุ่น เทศบาลทำงานเก็บกวาดในขั้นแรก

ชาติญี่ปุ่นเป็นเกาะ โอกาสที่น้ำมันดิบจะรั่วไหลลงไปในทะเล ก็ย่อมมีได้มากกว่าชาติอื่นๆ ซึ่งด้วยเหตุนี้ เขามีวิธีอยู่เช่นไรที่ใช้แก้ปัญหา รวมไปถึงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง? …

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 

 

Slider by webdesign