Tag: ไดออกซิน

งานเสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานเสวนาวิชาการ

“ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม (มอส.)

จัดโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ

wastepowerplant_eiaforum อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign