Tag: ใบอนุญาต

บันทึกสัมมนาสถานการณ์โรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อำนาจเจริญ-ยโสธร ชุมชนเรียกร้อง กกพ. ยกเลิกพิจารณาใบอนุญาต

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์โรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ พร้อมยืนยันเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะลงพื้นที่ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ยกเลิกการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ ต.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ อ่านต่อ

ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง ตั้งกลางชุมชน-ขัดผังเมือง

ชุมชนกลุ่มรักษ์ทุ่งสังฟ้องศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งกลางชุมชนเกษตร ขัดข้อห้ามผังเมือง หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

Thungsang_filing001วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ชาวบ้านตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน   ผู้ฟ้องคดี และผู้สนับสนุนการฟ้องคดีจำนวน 99 คน ได้มอบอำนาจให้ ทีมนักกฎหมายจำนวน 3 คน ของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ภายใต้โครงการ EnROOT ดำเนินการยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1 และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง ที่ 2 ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ออกให้แก่บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign