Tag: โครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย

สรุปประเด็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีEIAโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย

สรุปประเด็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีฟ้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

โครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด

ในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (คดีหมายเลขแดงที่ อ.963/2556)

 

230457

gaspipe_eia_supreme

โหลดสรุปประเด็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ที่นี่

 

 

 

 

Slider by webdesign