Tag: เสรีภาพการชุมนุม

38 องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือขอให้ สนช. ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ

องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายประชาชนยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขอให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ….

เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2558                                                                          ที่มา: สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

         

              วันนี้ (24 มีนาคม 2558) เวลาประมาณ 11.00 น. ที่รัฐสภา องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายประชาชนรวม 38 องค์กร  เข้ายื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  เพื่อขอให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ….โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้

IMG_4188_resize อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign