Tag: เวทีสาธารณะ

ข้อค้นพบแผนลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้”

เรียบเรียงโดย ธนกฤต โต้งฟ้า อาสาสมัครนักกฎหมาย  EnLAW

จากกระบวนการทำข้อมูลชุมชนของชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาได้นำมาสู่การสื่อสารสาธารณะ โดยได้สรุปจาก รายการเวทีสาธารณะ ตอน “ข้อมูลชุมชน ฟื้นคน ฟื้นห้วยคลิตี้” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ดังนี้

klitytpbs002 อ่านต่อ

เวทีเสวนาสาธารณะ : การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์

banpho001

 

 

เวทีเสวนาสาธารณะ

“การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์ : สิทธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กฎหมายคุ้มครอง”

จัดโดย   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)    สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน     ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 

            แม่น้ำบางปะกง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ กำลังถูกคุกคามจากอภิมหาโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า และอาคารขนาดใหญ่จำนวน 35 อาคาร ทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งชุมชนไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่กลับได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โครงการนี้อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อ “แม่น้ำบางปะกง” อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign