Tag: องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา

การก่อกำเนิดขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา (US-EPA)

คำนำผู้แปล

สืบเนื่องจากช่วงประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้ประสบกับปัญหามลพิษที่รุนแรงหลายเหตุการณ์ เช่น การปนเปื้อนตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี การปนเปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วิกฤติสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมจนปนเปื้อนสู่น้ำใต้ดินในพื้นที่ อ.หนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา การรั่วไหลของน้ำมันดิบจนปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่ จ.ระยอง หรือล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ จ. สมุทรปราการ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาหลายปี ผมพบว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านเราไม่ได้รับการดูแล หรือเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็น มาจากความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจาก โครงสร้างอำนาจหน้าที่ที่กระจัดกระจายของหน่วยงานรัฐ ความไม่มีเอกภาพในการจัดการปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจึงไม่อาจหาเจ้าภาพเข้ามาจัดการปัญหาได้ง่าย ๆ เพราะต่างฝ่ายก็จะชี้นิ้วไปยังหน่วยงานอื่น ปัญหาดังกล่าวบวกกับวัฒนธรรมที่ไม่กล้าก้าวล่วงอำนาจของหน่วยงานอื่นในกรณีที่อำนาจหน้าที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นระบบก็เลยไม่เกิดขึ้น สิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ต้องเป็นรับภาระของความล่าช้านี้ไป เราเป็นอย่างนี้มาตราบนานเท่านาน อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign