Tag: สิทธิในสิ่งแวดล้อม

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน

 

เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ในพื้นที่ได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 4 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

อ่านต่อ

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และร่วมจัดเวทีสาธารณะ “EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประมาณ 50 คน เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (อาคารจัตุรัสจามจุรี) เพื่อขอให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากในรายงานฯ มีข้อบกพร่องของข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่จำนวนมาก และไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหลายประเด็น  โดยมีนายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือข้อคัดค้านและรับว่าจะนำข้อห่วงกังวลไปพิจารณาตามขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่อไป 
อ่านต่อ

สิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทยในยุค(เสมือน)เปลี่ยนผ่าน

มนทนา ดวงประภา
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
10 ธันวาคม 2557

รูปธรรมความเคลื่อนไหวในการยกร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ) ที่ปรากฏต่อความรับรู้ของสังคมไทย ณ ปัจจุบันคือ “ปฏิทิน” การยกร่างรัฐธรรมนูญและขั้นตอนในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งต้องใช้เวลารวมอย่างน้อยกว่า 10 เดือนนับจากธันวาคมปี 2557 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557 &แนวหน้า, 2557) โดยในระหว่างที่เขียนข้อเขียนนี้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กำลังพิจารณากรอบแนวทางการยกร่างเบื้องต้นควบคู่ไปกับการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อเสนอความเห็นให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งองคาพยพที่สำคัญของร่างรัฐธรรมนูญไทย แม้ว่าความรับรู้ในเชิงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่ปรากฏมากนักต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม หลักการและสาระสำคัญที่สังคมไทยรวมไปถึงกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญควรต้องคำนึงคืออะไรบ้างเป็นสิ่งที่ต้องครุ่นคิดพิจารณาให้มากก่อนที่จะบรรจุเรื่องทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้อเขียนนี้เป็นความพยายามเบื้องต้นในการทำความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อม” โดยข้อเขียนนี้ไม่ได้เพียงเสนอข้อพิจารณาที่ควรคำนึงต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เป็นความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนรากฐานของสิทธิในสิ่งแวดล้อมในหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญต่อสังคมไทย ว่าแม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้ในขณะนั้นก็ตามหรือช่วงสุญญากาศ แต่สิทธิในสิ่งแวดล้อมนี้ต้องได้รับการเคารพและปกป้องคุ้มครองโดยไม่ขาดตอน

Envi-rights-1

Credit photo: Orm Amarin

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign