Tag: สิทธิมนุษยชน

บรรษัทผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนยักษ์ใหญ่ถูกร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แปลจากบทความข่าว “World’s largest carbon producers face landmark human rights case” โดย John Vidal

ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าว The Guardian (วันที่ 27 กรกฎาคม 2559) https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/27/worlds-largest-carbon-producers-face-landmark-human-rights-case

แปลโดย: อารียา ติวะสุระเดช

———————————————————

เหล่าบรรษัทผลิตน้ำมัน ถ่านหิน ซีเมนต์และเหมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีเวลา 45 วันในการชี้แจงต่อคำร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนหลายล้านคนในฟิลิปปินส์จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประกอบธุรกิจของบรรษัท

3500

พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน หรือที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นพายุไต้ฝุ่นโยลันดา ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา (ภาพโดย: Erik de Castro/ REUTERS)

อ่านต่อ

รายงานผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

รายงานของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

              เรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย

            เมื่อช่วงต้นปี 2556 คุณแคทเธอรีนา เดอ อัลเบริ์ก (Cartarina de Albuquerque) ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย  ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่หรือทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign