Tag: สหวิริยา

ยกฟ้องสหวิริยาฯ ศาลชี้คำสั่งเพิกถอนที่ดิน 52 แปลงทับที่ป่าชายเลนบางสะพาน ถูกต้องแล้ว

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 1265, 1335/2553 กรณีเครือบริษัทสหวิริยาฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินออกคำสั่งเมื่อปี 2553 ให้เพิกถอนและแก้ไขหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3 ก.) 52 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 800 ไร่ในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีชาวบ้านบางสะพานกว่า 100 คนเดินทางมาร่วมฟังคำตัดสิน   

อ่านต่อ

กลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพาน ยื่นหนังสือแสดงข้อห่วงกังวลโครงการนิคมอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา

ข่าวและภาพ: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฯบางสะพานเข้าพบหน่วยงานอุตสาหกรรม แสดงข้อห่วงกังวลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. ชาวบ้านเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน เดินทางเข้าพูดคุยและยื่นหนังสือต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความห่วงกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากกรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ของกลุ่มธุรกิจเครือสหวิริยา ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign