Tag: มลพิษ

ถอนมายาคติการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยวิชาการแบบ Peer Review

โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559)

บทความวิจัยเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติบำบัดในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เรื่อง “Ten-Year Monitored Natural Recovery of Lead-Contaminated Mine Tailing in Klity Creek, Kanchanaburi Province, Thailand” ซึ่งมีผม เป็นผู้เขียนหลัก และเป็น Corresponding author โดยมี น้องพราว Ashijya Otwong(อ.ประจำ คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร) โบ๊ท Aphichart Chantharit (นิสิต ป.โท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และ Prof Gregory V. Lowry อาจารย์ที่ปรึกษาผมจาก Carnegie Mellon University เป็นผู้เขียนร่วมได้ตีพิมพ์ online ในแบบ advanced publication แล้วในวารสาร Environmental Health Perspectives ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ผมยุ่งใช้ได้เลยช่วงนี้ เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้เขียน Note นี้ (ตอนตกเครื่องนี่แหละ) สำหรับผู้สนใจที่มาที่ไปของบทความนี้ และ ข้อสรุปที่สำคัญบางประการ ขอแบ่งเป็นหัวข้อสั้นๆดังต่อไปนี้ครับ

ถุงเก็บตะกอนริมลำห้วย และการดูดตะกอนจากลำห้วยใส่ถุง geotextile (ภาพ : สุทธิเกียรติ คชโส)

อ่านต่อ

13 มิ.ย. 62 นัดพิพากษาคดีปกครองชาวบ้านหนองแหนฟ้องหน่วยงานละเลยล่าช้าฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรม

ตุลาการผู้แถลงคดีเสนอยกฟ้องคดีปกครองกรณีชาวบ้านหนองแหนฟ้องกรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษละเลยล่าช้าฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ด้านชุมชนยืนยันในพื้นที่ยังมีปัญหาหลายจุด ศาลปกครองระยองนัดฟังคำพิพากษา 13 มิ.ย. 62

อ่านต่อ

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ (คดีแพ่ง-ชาวบ้าน151คน)

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 10797/2559

 

ประเภทคดี: แพ่ง (เรียกค่าเสียหายและขอให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม)

คู่ความ:

โจทก์                    

  • นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 151 คน                                     

จำเลย

  • บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ 1
  • นางศิริวรรณ  มนะเวส  ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์  กลีบบัว  ที่ 2
  • นางสุลัดดา  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์ กลีบบัว  ที่ 3
  • นางรัศมี  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 4
  • นางสาวอาวีนันท์  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 5
  • นายพรนเรศ  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 6
  • นางอุไรวรรณ  อดิศรางกูร  ที่ 7                                                             

 

ข้อหาหรือฐานความผิด:   ละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ยื่นฟ้อง:     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,041,952,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขอให้จำเลยรับผิดชอบในการฟื้นฟูขจัดมลพิษในลำห้วยคลิตี้  โดยความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากสภาทนายความฯ

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign