Tag: มลพิษ

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาคดีสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ (คดีแพ่ง-ชาวบ้าน151คน)

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 10797/2559

 

ประเภทคดี: แพ่ง (เรียกค่าเสียหายและขอให้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม)

คู่ความ:

โจทก์                    

  • นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 151 คน                                     

จำเลย

  • บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ 1
  • นางศิริวรรณ  มนะเวส  ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์  กลีบบัว  ที่ 2
  • นางสุลัดดา  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงศักดิ์ กลีบบัว  ที่ 3
  • นางรัศมี  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 4
  • นางสาวอาวีนันท์  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 5
  • นายพรนเรศ  กลีบบัว  ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายธานี  กลีบบัว  ที่ 6
  • นางอุไรวรรณ  อดิศรางกูร  ที่ 7                                                             

 

ข้อหาหรือฐานความผิด:   ละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ยื่นฟ้อง:     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,041,952,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขอให้จำเลยรับผิดชอบในการฟื้นฟูขจัดมลพิษในลำห้วยคลิตี้  โดยความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากสภาทนายความฯ

อ่านต่อ

คำพิพากษาคดีคลิตี้: จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 1)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1]

กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี 2541 และหลายหน่วยงานต่างก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา แต่เวลาผ่านไป การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมยังคงไม่เห็นเป็นรูปธรรม ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างยังคงเจ็บป่วย สัตว์น้ำยังคงอันตรายไม่เหมาะแก่การบริโภค กรมควบคุมมลพิษซึ่งเคยประกาศแผนการฟื้นฟูกลับไม่ปฏิบัติตามแผนนั้น และเมื่อมีการทำหนังสือทวงถามให้ปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูลำห้วย กรมควบคุมมลพิษก็นิ่งเฉยไม่ชี้แจงแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ชุมชนคลิตี้ล่างและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมตัดสินใจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง[2]  
อ่านต่อ

แด่เทศกาลแห่งความรัก: จาก Love Canal สู่ระบบกฎหมายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในอเมริกา

โดย อชิชญา อ๊อตวงษ์
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, นักศึกษาปริญญาโทกฎหมายสิ่งแวดล้อม
University of Oregon และอดีตนักกฎหมายมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

เผยแพร่ครั้งแรกทาง Facebook

Love Canal ถือเป็นเคสประวัติศาสตร์หนึ่งของอเมริกาที่นำมาสู่การออกแบบระบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ยืนยงมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นต้นแบบให้หลาย ๆ ประเทศนำไปศึกษา เนื่องจากเพิ่งแชร์สารคดีที่เกี่ยวกับเคสนี้และมีคนอยากให้เขียนเพิ่มเติม เลยถือโอกาสทบทวนสิ่งที่เคยเรียนเมื่อเทอมที่แล้วซะเลย

คลองที่ชื่อแสนจะโรแมนติกนี้ ตั้งอยู่แถบ Niagara ทางตอนเหนือของนิวยอร์ค โดยเกิดจากความพยายามในการขุดคลองเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำไนการ่า (Niagara River) มาผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เกิดปัญหามากมายทำให้ William Love ที่เป็นคนริเริ่มไอเดีย ต้องหยุดโครงการลง ทั้งที่ขุดมาครึ่งไมล์แล้ว (นั่นเองคือที่มาของชื่อ Love Canal หาได้เป็นคลองฉลองวันวาเลนไทน์แต่อย่างใดไม่)

หลายสิบปีต่อมา คลองร้างว่างเปล่านั้นก็กลายเป็นที่ทิ้งของเสียเคมีวัตถุ (Chemical waste) หลายชนิดของ บริษัท Hooker Chemicals & Plastics Corporation (ซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Occidental Petroleum) และปริมาณของเสียก็ทวีขึ้นอย่างมากในช่วงที่บริษัทต้องผลิตสินค้าป้อนทหารอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่ 2

LoveCanal004 ที่มาภาพ: //prezi.com/yfm8ru6fxpby/love-canal/ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign