Tag: ท่าเรือ

ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวคดีท่าเรือบ้านโพธิ์: อีกหนึ่งภาพสะท้อนช่องว่าง EIA

ความนำ

คดีนี้เครือข่ายสมัชชาแปดริ้ว เมืองยั่งยืน และชุมชนรอบโครงการ รวม 16 คน มอบหมายให้ Enlaw ฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และนายก อบต.สนามจันทร์ ขอให้ ศาลปกครองระยอง เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 6 ท่า และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโกดังสินค้าและโรงงาน รวม 35 ฉบับ โดยเหตุ โครงการท่าเทียบเรือและโกดังสินค้า ขนาดใหญ่ดังกล่าว แยกใบอนุญาตเป็นท่าเรือ 6 ท่า เพื่อหลบเลี่ยงการทำEIA มีผลกระทบต่อลุ่มแม่น้ำบางประกง ซึ่งเป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำระดับชาติ และไม่ได้รับฟังความเห็นของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนดำเนินโครงการ รวมทั้งมีการขอคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลระงับการดำเนินการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษา

แผนผังโครงการท่าเรือ อ.บ้านโพธิ์
อ่านต่อ

เวทีเสวนาสาธารณะ : การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์

banpho001

 

 

เวทีเสวนาสาธารณะ

“การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์ : สิทธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กฎหมายคุ้มครอง”

จัดโดย   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)    สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน     ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 

            แม่น้ำบางปะกง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ กำลังถูกคุกคามจากอภิมหาโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า และอาคารขนาดใหญ่จำนวน 35 อาคาร ทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งชุมชนไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่กลับได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โครงการนี้อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อ “แม่น้ำบางปะกง” อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign