Tag: ถ่านหิน

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะฯ

“มันบ่แล้วใจ๋เจ้า..ศาล” : ข้อสังเกตต่อคำพิพากษาคดีแม่เมาะ กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

มนทนา ดวงประภา
เจ้าหน้าที่กฎหมายประจำ
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ณ ศาลปกครองเชียงใหม่: เช้าตรู่วันใหม่ของชุมชนแม่เมาะเริ่มต้นด้วยการเดินทางจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมาที่ศาลปกครองเชียงใหม่เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พวกเขารอคอยมากว่า 10 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10 นาฬิกา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ออกนั่งพิจารณา หญิงชายวัยกลางคนพร้อมด้วยผู้เฒ่าชราซึ่งใบหน้ามากด้วยริ้วรอยของกาลเวลาและการต่อสู้ ลูกหลานแห่งท้องถิ่นแม่เมาะทั้งในและนอกห้องพิจารณานั่งเงียบคอยฟังว่าผู้พิพากาษาจะกล่าวเช่นใด หากว่าเราได้ยินเสียงภายในใจของทุกคน คงได้ยินถึงคำภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ให้ความเสียหายของพวกตนได้รับการเยียวยาบ้าง

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา

บรรยากาศวันฟังคำพิพากษา ณ ห้องโถงศาลปกครองเชียงใหม่

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign