Tag: คำพิพากษา

30 คดีดัง: คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย

Envi-admincourt

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคดี ที่มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ในเชิงคดี ที่รวมถึง ประเด็นข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในคดี อำนาจฟ้องคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำขอท้ายฟ้อง เขตอำนาจศาล ปัญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ การเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริ่มโครงการการรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดม ศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต (มีนาคม 2554)

Download “รายงานฉบับสมบูรณ์ :การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง)”

ค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็ม

อ่านต่อ

ศาลโลกสั่งญี่ปุ่นหยุดล่าปลาวาฬในน่านน้ำแอนตาร์กติกา

ศาลพิพากษาว่าโครงการล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์

และไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความชอบธรรมจากจำนวนปลาวาฬมิงกี้ที่ถูกฆ่าได้ *

World Court Japan Australia

           ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำสั่งให้ญี่ปุ่นหยุดการล่าปลาวาฬประจำปีในน่านน้ำแถบขั่วโลกใต้ ชั่วคราว หลังจากที่ได้ข้อยุติว่าการล่าไม่ได้กระทำเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ญี่ปุ่นได้กล่าวอ้าง อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมฟังผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

ขอเชิญร่วมฟังหรือติดตามผลคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี
ในวันพรุ่งนี้(31 มค. 56) เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง
อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign