คำพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อม

 

รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลในคดีด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ

(กด Ctrl+F และพิมพ์คำค้นหา เพื่อช่วยค้นคำพิพากษาที่ต้องการ)

คดีอุบัติเหตุทางรังสีโคบอลท์-60

คดีท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย

คดีมาบตาพุด จ.ระยอง

คดีเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง

คดีสารตะกั่วปนเปื้อนลำห้วยคลิตี้

คดีฟ้องหน่วยงานรัฐละเลยล่าช้าในการประกาศผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

คดีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

คดีเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน 52 แปลงของเครือสหวิริยาในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คดีอ่าวมาหยากับกองถ่ายภาพยนตร์ The Beach

คดีแพ่ง: รัฐฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติกรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

คดีสิทธิในการปกป้องทรัพยากรฯ เหมืองใต้ดินโปแตซ อุดรธานี

คดีสิทธิชุมชนบ้านแม่อมกิ

คดีขุดลอกลำพะเนียง จ.หนองบัวลำภู

คดีการกัดเซาะชายหาดสะกอม จ.สงขลา

คดีโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น

คดีท่าเรือคลองเตยระเบิด

คดีหลุมฝังกลบขยะโปรเฟสฯ จ.สระแก้ว

คดีอลูมิน่าโรคจากการทำงาน

คดีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คดีฟ้องให้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ซอยพหลโยธิน 7 - อารีย์)

คดีสนามบินขอนแก่น

คดีปกครองกรณีบ่อขยะราชาเทวะ

คดีรถ ขสมก ปล่อยควันพิษ

คดีโรงงานฝังกลบขยะ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

คดีแปลงมะละกอจีเอ็มโอ

คดีศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 (สภาพบังคับของสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ)

คดีแรงงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบฝุ่นฝ้ายจากการทำงาน (บิสซิโนซิส)

คดีมาบตาพุด (กรณีไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 )

คดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด (กรณีจ้างวานฆ่าคุณเจริญ วัดอักษร)

คดีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.เชียงราย

คดีคัดค้านการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีรัฐดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เข้าไปชุมนุมในอาคารรัฐสภา

คดีแกนนำชาวบ้านราษีไศลถูกฟ้องข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ทุบทำลายประตูทางเข้าฝายราษีไศล (ไพจิตร ศิลารักษ์)

คดีฟ้องเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

คดีฟ้องเพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท

คดีฟ้องขยายทางหลวงขึ้นเขาใหญ่และตัดต้นไม้สองข้างทางโดยไม่ชอบ

คดีปกครองฟ้องให้ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

คดีแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีสารแคดเมียมปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่สังกะสี ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

คดีเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อุบลราชธานี

คดีอาญาบริษัทเอกชนฟ้องหมิ่นประมาทนักพัฒนาเอกชนด้านพลังงาน

คดีอาญาฟ้องแกนนำชุมชนคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูดข้อหาบุกรุก (จินตนา แก้วขาว)

คดีฟ้องให้ระงับและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการขุดดินดูดทราย ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมกรณีเรือน้ำตาลล่ม จ.อ่างทอง

คดีชาวบ้านดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้ป่าสงวนทำเหมืองแร่หิน

 

คดีชาวบ้านแม่ตาว จ.ตาก ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกรณีโครงการเหมืองแร่สังกะสีปล่อยสารแคดเมียมปนเปื้อนในลำห้วยแม่ตาว (โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ)

คดีแพ่งกรณีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่นำกากของเสียอุตสาหกรรมมาลักลอบทิ้งและก่อให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษในน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อม (โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ)

คดีปกครองกรณีชุมชนฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่าเรือและโกดังขนถ่ายสินค้าริมแม่น้ำบางปะกง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

คดีปกครองกรณีเกษตรกรฟ้องเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงานทำเกลือสินเธาว์ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คดีปกครองกรณีเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมใช้สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรื่องแจ้งการขุดดินถมดินโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี

คดีปกครองกรณีเครือข่ายภาคประชาชนใช้สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่

คดีปกครองกรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองฯ

คดีอาญากรณีลอบสังหารผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส แกนนำชาวบ้านคัดค้านการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

คดีปกครองกรณีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา

คดีปกครองกรณีประกาศให้รื้อถอนเครื่องมือทำประมงโพงพาง จ.สมุทรสงคราม

คดีปกครองกรณีเอกชนฟ้อง สผ. ไม่เห็นชอบรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินปูนเกาะสมุย

คดีปกครองกรณีฟ้องเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในเขตที่ดิน สปก.

คดีปกครองกรณีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานแป้งมัน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

คดีปกครองกรณีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

คดีฟ้องเพิกถอนรายงานการไต่สวนคำขอประทานบัตรเหมืองทองคำ จ.เลย (แปลงภูเหล็ก)

คดีปกครองกรณีเครือข่ายประชาชน People Go network ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามละเมิดเสรีภาพการชุมนุม กิจกรรม We walk...เดินมิตรภาพ

คดีปกครองกรณีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานและรายงาน EIA โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

คดีแพ่งกรณีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย ที่ทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และขอให้เหมืองทำการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

คดีปกครองกรณีชาวบ้านตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นฟ้องกรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษ ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน

คดีสิ่งแวดล้อมกรณีเรือบรรทุกน้ำมัน PTTGC รั่วไหลลงในทะเล จ.ระยอง

คดีปกครองกรณีเครือสหวิริยาฟ้องเพิกถอนประกาศพื้นที่ชุ่มน้ำแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์

คดีแพ่งกรณีการปนเปื้อนรั่วไหลจากโรงงานรีไซเคิลขยะแว๊กซ์กาเบจ จ.ราชบุรี (Class Action)

Print Friendly, PDF & Email

3 comments on “คำพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อม

  1. […] พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาทั้งสองสำนวนให้เป็นพับ หมายเหตุ:       ประเด็นค่าเสียหายตามศาลอุทธรณ์                    พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ดังนี้                    โจทก์ที่ 1         จำนวน           42,916           บาท                    โจทก์ที่ 2         จำนวน           34,740           บาท                    โจทก์ที่ 3         จำนวน           46,000           บาท                    โจทก์ที่ 6         จำนวน           45,800           บาท                    โจทก์ที่ 7         จำนวน           80,000           บาท                    โจทก์ที่ 8         จำนวน           70,000           บาท                    โจทก์ที่ 9         จำนวน           46,420           บาท                    โจทก์ที่ 10       จำนวน           70,000           บาท                    โจทก์ที่ 11       จำนวน            93,400          บาท                    รวมค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยต้องชดใช้แก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 529,276 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์   อ่าน: รวมคำพิพากษาคดีโคบอลต์-60 (คดีแพ… […]

 

 

 

 

Slider by webdesign