ข้อมูลความเป็นมา

ความเป็นมาของหมู่บ้านคลิตี้ล่าง

          หมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นหมู่บ้านชาวไทย กระเหรี่ยงที่เข้ามาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านตั้งแต่ พ.ศ.2464  วิถีชีวิตของชาวบ้านคลิตี้ล่าง เป็นไปอย่างเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ ยังชีพด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์

         นับตั้งแต่ลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นสายน้ำที่ชาวบ้านคลิตี้ใช้ดื่ม กิน ปนเปื้อนตะกั่ว จากบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จนทำให้ สาธารณสุขจังหวัดได้เข้ามาติดประกาศงดการใช้น้ำในลำห้วย ชาวบ้านจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับเป็นปรกติ  ต่อมาวันที่ 10 ม.ค. 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยเงินค่าเสียหายให้กับชาวบ้านทั้ง 22 รายที่ฟ้องคดี และให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลำห้วยคลิตี้และดำเนินการจัดทำแผนและวิธีการเพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

          สถานการณ์ปัจจุบัน ของการแก้ไขปัญหาลำห้วยคลิตี้ กรมควบคุมมลพิษกำลังปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล โดยภาคประชาสังคมทั้ง คณะทำงานติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนคลิตี้ล่าง  ที่ตั้งโดยสถาบันวิจัยสังคม  กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและการพัฒนา ได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Timeline_Klity_2012

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign