นักข่าวพลเมือง: อ่าวทองคำ จ.นครศรีธรรมราช

อ่าวทองคำคือความหมายของท้องทะเลในอำเภอท่­าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะที่นั่นเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นถิ่­น และยังถือเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่ส่งไปย­ังภูมิภาคต่างๆอีกด้วย และในวันที่ 28 กันยายนนี้ชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมกันจัดง­านรวมพลคนกินปลาขึ้น ด้วยจุดยืนร่วมกันที่อยากเห็นความยั่งยืนข­องทรัพยากรคงอยู่ตลอดไป ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ออกอากาศช่องไทยพีบีเอสวันพฤหัส ที่ 27 กันยายน 2555

นักข่าวพลเมือง: อ่าวทองคำ จ.นครศรีธรรมราช

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign