EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน”

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

 

เรากำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ 1 ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่การเงิน (เต็มเวลา)      1 อัตรา

ภารกิจ:

  • รับผิดชอบดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารการเงิน
  • ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถลงพื้นที่ทำงานต่างจังหวัดและสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
  • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • **หากมีพื้นฐานและประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

สมัครเลย อย่ารอช้า

หากคุณมีความเชื่อมั่นและอยากมีส่วนร่วมในภารกิจสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคม ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วเราอาจจะได้ร่วมงานกัน ผู้สนใจส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปภาพ ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงตัวอย่างผลงาน (หากมี) และเขียนแนะนำตัวเอง มาที่ enlawthai@gmail.com (หัวเรื่อง: สมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 2562

(ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5393534 หรือทางอีเมล enlawthai@gmail.com และ Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

 

 

 

 

Slider by webdesign