เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม “คุ้มครองหรือลดทอน” มาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 มกราคม 2561

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม “คุ้มครองหรือลดทอน” มาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมจัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/รวมเอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign