เวทีสาธารณะ : ขุดบ่อขยะสารพิษ

เวทีสาธารณะ : ขุดบ่อขยะสารพิษ
ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค. 2556

 

 

ติดตามรายการเวทีสาธารณะย้อนหลังได้ที่   www.thaipbs.or.th/Live

หรือ http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=7263&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign