Category: คดีสิ่งแวดล้อม

ชัยชนะของชนเผ่า Blackfeet: มหากาพย์ 30 ปีการปกป้องแผ่นดินเกิดจากสัมปทานน้ำมัน

แปลสรุปจากต้นฉบับบทความ “THE BADGER-TWO MEDICINE AREA: Too Sacred To Drill” จากเว็บไซต์ Earthjustice 

โดย ณัฐชยา พิเชฐสัทธา มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

[สรุปย่อ: ชัยชนะของชนเผ่าแบล็กฟีต (Blackfeet) หลังจากการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดกว่า 30 ปี ในที่สุดศาลอุทธรณ์สหรัฐ ในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีคำสั่งยกเลิกสัญญาสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ของบริษัทโซลีเนกซ์ (Solenex) ใน บริเวณแบดเจอร์-ทู เมดิซีน, รัฐมอนทานา (Badger-Two Medicine Area, Montana) เมื่อวันที่16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางชนเผ่าได้ต่อสู้ว่า สัญญาสัมปทานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายเนื่องจาก ออกโดยขาดการปรึกษาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นของชนเผ่า และขาดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการต่อสู้ในคดีนี้เป็นหนึ่งในมหากาพย์การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินของชนเผ่าที่ถูกลิดรอนจากรัฐบาล เพื่อคุ้มครองพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอันยาวนาน และทางจิตวิญญาณ ทั้งเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและเพื่อคนรุ่นหลัง]

อ่านต่อ

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราวในช่วง COVID-19 ระบาด

ชุมชนคลิตี้ร้องศาลปกครองให้ตรวจสอบและหยุดการดูดตะกอนตะกั่วในลำห้วยชั่วคราว ในช่วง COVID-19 ระบาด

หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วตามคำพิพากษาตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กำลังดำเนินงานขั้นตอนการดูดตะกอนตะกั่วท้องน้ำใส่ถุงเพื่อนำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย อ่านต่อ

13 มิ.ย.62 พิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน

ศาลปกครองระยองพิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน รวมถึงวินิจฉัยว่าหน่วยงานรัฐเท่านั้นมีอำนาจฟ้องไล่เบี้ยค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ ชาวบ้านเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ ยืนยันพื้นที่ยังมีปัญหาการปนเปื้อนมลพิษหลายจุด พร้อมเป็นห่วงคำวินิจฉัยไม่ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign