Category: บทสัมภาษณ์

ทำไมเราต้องมาเดินมิตรภาพ ? : บทสัมภาษณ์ ชฎาพร ชินบุตร

 

ชฎาพร ชินบุตร 

ทำไมเราต้องมาเดินมิตรภาพ ?

         การเดินในครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความต้องการ นำเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์ปัจจุบันที่ดูจะปกติแต่นี่คือความไม่ปกติ เราถูกทำให้อยู่เฉย เงียบ และห้ามกระทำการใดๆ อะไรหลายๆ อย่าง โดยข้ออ้างเรื่องความสงบของประเทศชาติ ใช้เป็นกรอบเพื่อจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ซึ่งในการออกมาเดินเราต้องการที่จะสื่อสารทั้ง 4 ประเด็นที่เรามองไปทางไหนก็เห็นแต่ปัญหาและปัญหา ความมั่นคงของเราอยู่ตรงไหนในตอนนี้? ภาครัฐไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ นอกจากเราต้องพึ่งสองขาที่เรามีอยู่ การออกมาเดิน 1 ก้าว เราได้พูดคุยปัญหากับเพื่อนระหว่างทาง พบเจอมิตรภาพ ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เราหันหลังให้อำนาจรัฐที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย นอกจากเป็นเครื่องประดับของสถาบันหนึ่งทางสังคม … กูไม่ได้โง่ นี่เป็นคำพูดของเพื่อนคนหนึ่ง หลังจากดูโฆษณาชวนเชื่อของแท็กซี่รายหนึ่ง ซึ่งจัดทำโดยรัฐ ที่บอกเล่าว่าแท็กซี่ในประเทศเรามีคุณภาพ บริการดี และไม่เอาเปรียบชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทย แต่ในความจริงปัญหาแท็กซี่ไม่เคยหมดไป แต่ยังมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ตามหน้าข่าวต่างๆ ที่เรามักพบเห็นกันบ่อยๆ อ่านต่อ

บทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทาง EnLAW #2: มนทนา ดวงประภา

        ตลอดช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาในการดำเนินงานของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) มีโอกาสได้ต้อนรับ ร่วมงาน และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับสมาชิกหลายคนที่มีความตั้งใจและอุดมการณ์เดียวกัน คือเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือ

       และเพื่อเป็นการทบทวนเรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน EnLAW จึงขอชวนอ่านบทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทางที่ได้ร่วมงานกับ EnLAW ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งต่อองค์กร EnLAW การทำงานทางสังคม และความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย  อ่านต่อ

บทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทาง EnLAW #1: จริงจัง นะแส

     ตลอดช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาในการดำเนินงานของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) มีโอกาสได้ต้อนรับ ร่วมงาน และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับสมาชิกหลายคนที่มีความตั้งใจและอุดมการณ์เดียวกัน คือเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือ

       และเพื่อเป็นการทบทวนเรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน EnLAW จึงขอชวนอ่านบทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทางที่ได้ร่วมงานกับ EnLAW ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งต่อองค์กร EnLAW การทำงานทางสังคม และความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

————————————————————–

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign