Category: ข่าวสาร

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ :
ศึกษาจากแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

นายสงกรานต์ ป้องบุญจันทร์

 

          ปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับที่อยู่อาศัยและที่ทำทำกินของประชาชนในประเทศไทย เป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการรณรงค์เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับดังกล่าวไม่ได้ถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย ปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขก็ไม่ได้รับการแก้ไข อ่านต่อ

เวทีเสวนาสาธารณะ : การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์

banpho001

 

 

เวทีเสวนาสาธารณะ

“การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์ : สิทธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กฎหมายคุ้มครอง”

จัดโดย   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)    สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน     ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 

            แม่น้ำบางปะกง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ กำลังถูกคุกคามจากอภิมหาโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า และอาคารขนาดใหญ่จำนวน 35 อาคาร ทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งชุมชนไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่กลับได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โครงการนี้อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อ “แม่น้ำบางปะกง” อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูการปนเปื้อนจากอเมริกาลงพื้นที่บ้านคลิตี้ล่าง

EnLAW จัดวงเสวนาเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณีวิทยาจาก The Clark Fork Coalition

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้จัดวงเสวนาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่: ประสบการณ์ด้านนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนในสหรัฐอเมริกา” โดยมี ดร.คริสติน บริค (Chistine Brick) ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ สมาพันธ์ลุ่มน้ำคลาร์คฟอร์ค (the Clark Fork Coalition หรือ CFC ) รัฐมอนทานา (Montana) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อปกป้องและฟื้นฟูลุ่มน้ำ Clark Fork มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign