Category: บทความวิชาการ

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี

ความเห็นทางกฎหมาย :

การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ

ข้อสังเกตทางกฎหมายบางประการว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ศุภมาศ มะละสี มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองและการบริหารประเทศชุดใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาภายใต้การปกครองของรัฐบาล คสช. ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีข้อสังเกตว่ากลไกทั้งสองจะเป็นเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ควบคุมการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง

อ่านต่อ

บทความรอบเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 กับสถานการณ์การเคลื่อนไหวการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่)

         จากสถานการณ์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวมีนัยยะสำคัญที่ควรจะพูดถึงโดยจะขอกล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับหลักสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign