ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพ...

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี (more…)...

Legal Opinion: Illegitimate revisio...

Legal Opinion: An illegitimate process to revise the Songkhla’s Comprehensive Plan to facilitate the development of Chana Industrial Zone ENLAWTHAI...

ความเห็นทางกฎหมาย: ความไม่ถูกต้องขอ...

ความเห็นทางกฎหมาย กรณีความไม่ถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จัง...

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์...

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ เพราะกังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุ...

ชวนอ่าน

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี

ความเห็นทางกฎหมาย : การขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจังหวัดจันทบุรี (more…)...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign