มุมมองนักวิชาการในเวทีสาธารณะ EHIA ...

มุมมองนักวิชาการในเวทีสาธารณะ EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย? สืบเนื่องจากการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ“EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?” ซึ่...

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00-13.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ร่วม...

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้า...

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ไปประ...

การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้าง...

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้องมีการคำนึง...

ชวนอ่าน

มุมมองนักวิชาการในเวทีสาธารณะ EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?

มุมมองนักวิชาการในเวทีสาธารณะ EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย? สืบเนื่องจากการจัดเวทีเสวนาสาธารณะ“EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้อง...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign