ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์...

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ เพราะกังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุ...

Eastern local communities filed law...

16 July 2020 – Eastern local communities filed lawsuit to The Supreme Administrative Court to revoke The Eastern Economic Corridor (EEC) land use plan...

ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใ...

EnLAW รวบรวมภาพและข้อมูลเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังบังคับใช้ผังเมือง EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ระยอง ช...

ชัยชนะของชนเผ่า Blackfeet: มหากาพย์...

แปลสรุปจากต้นฉบับบทความ "THE BADGER-TWO MEDICINE AREA: Too Sacred To Drill" จากเว็บไซต์ Earthjustice  โดย ณัฐชยา พิเชฐสัทธา มูลนิธินิติธรรมสิ่งแ...

ชวนอ่าน

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ชุมชน

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ เพราะกังวลผลกระทบต่อสิ่...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign