ความเป็นมาของหมู่บ้านคลิตี้ล่าง

หมู่บ้านคลิตี้ล่าง

20 ปี แห่งการต่อสู้อันยืดเยื้อ

หมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นหมู่บ้านชาวไทย กระเหรี่ยงที่เข้ามาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านตั้งแต่ พ.ศ.2464 วิถีชีวิตของชาวบ้านคลิตี้ล่าง เป็นไปอย่างเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ ยังชีพด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์

นับตั้งแต่ลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นสายน้ำที่ชาวบ้านคลิตี้ใช้ดื่ม กิน ปนเปื้อนตะกั่ว จากบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด จนทำให้สาธารณสุขจังหวัดได้เข้ามาติดประกาศงดการใช้น้ำในลำห้วย ชาวบ้านจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กลับเป็นปรกติ ต่อมาวันที่ 10 ม.ค. 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยเงินค่าเสียหายให้กับชาวบ้านทั้ง 22 รายที่ฟ้องคดี และให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณลำห้วยคลิตี้และดำเนินการจัดทำแผนและวิธีการเพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

สถานการณ์ปัจจุบัน ของการแก้ไขปัญหาลำห้วยคลิตี้ กรมควบคุมมลพิษกำลังปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล โดยภาคประชาสังคมทั้ง คณะทำงานติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนคลิตี้ล่าง ที่ตั้งโดยสถาบันวิจัยสังคม กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและการพัฒนาได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่อง

การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้