คดีปกครองกรณีหน่วยงานละเลยปล่อยให้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าริมแม่น้ำบางปะกง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยไม่ได้จัดทำรายงาน EIA