คดีแรงงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบฝุ่นฝ้ายจากการทำงาน (บิสซิโนซิส)