คดีแพ่งกรณีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเหมืองแร่ทองคำ อ.วังสะพุง จ.เลย ที่ทำให้สารพิษรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และขอให้เหมืองทำการบำบัดฟื้นฟูสภาพแวดล้อม