คดีแพ่งกรณีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่นำกากของเสียอุตสาหกรรมมาลักลอบทิ้งและก่อให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษในน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อม (โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ)