คดีฟ้องให้ระงับและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการขุดดินดูดทราย ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี