คดีฟ้องเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร