คดีชาวบ้านแม่ตาว จ.ตาก ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกรณีโครงการเหมืองแร่สังกะสีปล่อยสารแคดเมียมปนเปื้อนในลำห้วยแม่ตาว (โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความฯ)