คดีชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด (กรณีจ้างวานฆ่าคุณเจริญ วัดอักษร)