คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รับรอง “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิทธิมนุษยชน”

เราทุกคนมีสิทธิที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาด มีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council)ได้รับรองว่าการมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนเป็นสิทธิมนุษยชน

การรับรองของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีครั้งนี้ “ทำให้เกิดความหวังสำหรับอนาคตของโลก และเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ ในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ เป็นครั้งแรกที่ตระหนักได้ว่าทุกคนในทุกแห่งหนมีสิทธิในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และยั่งยืน สิ่งนี้จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยมีผลในเชิงบวกต่อคุณภาพอากาศ น้ำสะอาด ดินที่ดีต่อสุขภาพ อาหารที่ผลิตได้อย่างยั่งยืน พลังงานสีเขียว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้สารพิษ” David Boyd ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมกล่าว

ทั้งนี้สมาชิกสภาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ คอสตาริกา มัลดีฟส์ โมร็อกโก สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ ได้นำมติดังกล่าวไปใช้หลังจากภาคประชาสังคมและชุมชนต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เยาวชน สตรี และชนพื้นเมือง ได้ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้มาเป็นเวลา 30 ปี

การยอมรับสิทธินี้ยังได้รับการรับรองโดยเลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres, ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน Michelle Bachelet, และหน่วยงานของสหประชาชาติ 15 แห่ง และได้รับการสนับสนุนจากนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ กลุ่มธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคมมากกว่า 1,300 แห่งจากทั่วโลก

“การแก้ปัญหานี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมทุกคน ซึ่งมักมีความเสี่ยงสูงในการปกป้องดิน อากาศ น้ำ และระบบนิเวศที่เราทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน” บอยด์ กล่าว “นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อผู้คนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สมส่วน รวมถึงผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมืองและกลุ่มอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงและอยู่ชายขอบ”

นอกจากนี้ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลผนวกสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขอนามัย และยั่งยืนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของตน เขาเรียกร้องให้ผู้นำที่จะพบกันในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (COP26) ในเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ที่จะเริ่มขึ้นปลายเดือน และในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในสัปดาห์หน้า ใช้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางของการลงมือปฏิบัติการ

“ในโลกที่อ้างถึงความแตกต่างระหว่างผู้คนอยู่บ่อยครั้ง สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นสะท้อนถึงความจริงพื้นฐานที่ควรรวมพวกเราทุกคนเข้าด้วยกัน สุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนขึ้นอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด อาหารที่ผลิตได้อย่างยั่งยืน สภาพภูมิอากาศที่เสถียร และความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ดี เราทุกคนโชคดีเป็นพิเศษที่ได้อาศัยอยู่บนโลกที่น่าอัศจรรย์นี้ และเราต้องใช้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อทำให้แน่ใจว่ารัฐบาล ธุรกิจ และผู้คนจะดูแลบ้านที่เราทุกคนร่วมกันทำงานได้ดีขึ้น”

อ่านเพิ่มเติม : UN recognition of human right to healthy environment gives hope for planet’s future – human rights expert – https://www.ohchr.org/…/NewsE…/Pages/DisplayNews.aspx…

———-

David R. Boyd (แคนาดา) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในปี 2018 และอาณัติของเขาได้รับการต่ออายุอีกสามปีในเดือนมีนาคม 2021 เขาเป็นรองศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย นโยบาย และความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย

ผู้รายงานพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน กระบวนการพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดของผู้เชี่ยวชาญอิสระในระบบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นชื่อเรียกทั่วไปของกลไกการค้นหาข้อเท็จจริงและการตรวจสอบที่เป็นอิสระของคณะมนตรี ซึ่งระบุถึงสถานการณ์เฉพาะของประเทศหรือประเด็นเฉพาะเรื่องในทุกส่วนของโลก ผู้เชี่ยวชาญของกระบวนการพิเศษทำงานด้วยความสมัครใจ พวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับเงินเดือนสำหรับงานของพวกเขา พวกเขาเป็นอิสระจากรัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ และทำหน้าที่ตามความสามารถส่วนบุคคล

บทความที่เกี่ยวข้อง