EnLAW ประกาศหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฎหมาย”มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
เรากำลังหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง: 

 • เจ้าหน้าที่กฎหมาย (เต็มเวลา) จำนวน 1 อัตรา

สิ่งที่อยากชวนมาช่วยดูแล

 • ฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
 • ค้นคว้าข้อกฎหมายและทำความเห็นสำหรับการให้คำปรึกษากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 • วิเคราะห์และสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร

สเปคไหน ตรงใจเรา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
 • มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานคดีและหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมาย
 • มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • หากมีใบอนุญาตว่าความและประสบการณ์การดำเนินคดีปกครองหรือคดีด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครเลย อย่ารอช้า
          หากคุณมีความฝันและอยากมีส่วนร่วมในการสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วเราอาจจะได้ร่วมงานกัน ผู้สนใจส่งรูป ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงตัวอย่างผลงาน (หากมี)  และเขียนแนะนำตัวเอง มาที่ enlawthai@gmail.com หัวเรื่อง :สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 เมษายน 2560 (ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2560)
 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-8418186 หรือ 02-3189439

Website: www.enlawfoundation.org

Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

 
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเราในช่องทาง Social
ข่าวสารล่าสุด