ไปงาน "อะโบ๊ยหมะ! เลจะนะหรอยจ้าน #2" กันหม้าย

 
“ทะเลจะนะ” ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญของภาคใต้ มีเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงไปถึงประเทศอาเซียน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่หล่อเลี้ยงวิถีชุมชน กำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมภาคใต้ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลากำลังจะเกิดขึ้นที่ชายหาดบ้านสวนกง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขณะที่ชาวบ้านได้สะท้อนเสียงของพวกเขาว่า “ทะเลคือชีวิต ปกป้องทะเลจะนะ ปกป้องแหล่งผลิตอาหารของชุมชน”
Aboyma2
โครงการ “พื้นที่นี้…ดีจัง” โดยการสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดงานพื้นที่สร้างสรรค์ “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน 2” ในวันเสาร์ที่ 9 และ-อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชายหาดทะเลบ้านสวนกง เพื่อร่วมมือร่วมใจรณรงค์ให้อำเภอ “จะนะ” เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก รัก หวงแหนถิ่นฐานที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Aboyma1
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย เรียนรู้ “7 ของดีวิถีจะนะ” คืนเต่าสู่ทะเล ดำน้ำทำความสะอาดปะการังเทียม
ช่วยกันสร้าง “อูหยำ” บ้านปลาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ราชานกเขาชวา ซุ้มศิลปะธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม “ลานลองเล่นลองทำ ของหรอยบนสันทราย” สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจะนะ ชิมอาหารทะเลสดๆ ได้จาก “(ตลาด)นัดนี้ของดีหยั่งแร็ง” ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นเวทีเสวนา “ของดีถิ่นจะนะ” “ทะเลคือชีวิต แหล่งผลิตอาหารบ้านเรา” ชมการแสดงจากเด็กๆ เยาวชนจะนะ ดนตรีเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมริมทะเล โดยศิลปินสงขลา “วงกอและแฟมิลี่” “แสง ธรรมดา” และศิลปินรับเชิญ “เอก พจนาถ พจนาพิทักษ์” “วงโฮปแฟมิลี่”
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้วิถีชุมชน ปกป้องทะเลจะนะ มีส่วนร่วม สร้างสรรค์ แบ่งปัน สร้างสุข สำหรับทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นตลาดนัด) พกพาหัวใจรักทะเลจะนะมาก็พอ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กิตติภพ สุทธิสว่าง 089-733-8609 วรรณิศา จันทร์หอม 085-405-5797
 
Aboyma3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเราในช่องทาง Social
ข่าวสารล่าสุด