เอกสารประกอบงานเสวนา : ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า เป็นวาระสำคัญที่จะมีการตั้งเวทีสนทนาถึงอดีตและอนาคตของสภาแต่งตั้งและมรดกทางกฎหมายในยุคคสช.  จึงร่วมกันจัดงานเสวนา “ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?” ขึ้น ณ ห้องประชุมห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่นี่ 
ที่มางานเสวนา:
นับเป็นปีที่ห้าแล้วที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจ โดยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. สภาแต่งตั้งของคสช. เป็นกำลังหลักของ ‘อุตสาหกรรมผลิตกฎหมาย’
ที่ผ่านมา สนช. ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการออกกฎหมายไม่น้อยกว่า 353 ฉบับ และยังคงเดินหน้าพิจารณากฎหมายต่อไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เสรี
กำหนดการ :
9.30 – 9.45 น. แจ้งรายละเอียดและที่มาชองโครงการเสวนา
9.15 – 11.45 น. เริ่มการเสวนา โดย
• รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สฤณี อาชวานันทกุล           นักวิชาการอิสระ
• สุรชัย ตรงงาม                    มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
• เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง                  มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
• ณัชปกร นามเมือง               เจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.45 – 12.00 น. เปิดให้สื่อมวลชนและประชาชน สอบถามแลกเปลี่ยน
องค์กรร่วมจัด :
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับชมถ่ายทอดสดงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ : Facebook มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม-EnLAW (คลิก)
เอกสารประกอบงานเสวนา : (คลิกดาวน์โหลด)
สารบบสถานะการพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช.
ข้อมูลที่มาของสนช.และการทำงานของสนช.โดย ณัชปกร นามเมือง
วาระซ่อนเร้นในร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของ สนช. โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
สภาแต่งตั้ง ประชาชนได้อะไร โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สิทธิของประชาชนในการตรวจสอบกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม โดย สุรชัย ตรงงาม

บทความที่เกี่ยวข้อง