เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม “คุ้มครองหรือลดทอน” มาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 มกราคม 2561

เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม “คุ้มครองหรือลดทอน” มาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมจัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
https://enlawfoundation.org/wp-content/uploads/2018/01/unnamed-file.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

บทความที่เกี่ยวข้อง