เวทีเสวนาสาธารณะ : การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์

banpho001
 
 

เวทีเสวนาสาธารณะ

“การฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์ : สิทธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กฎหมายคุ้มครอง”

จัดโดย   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)    สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน     ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 
            แม่น้ำบางปะกง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ กำลังถูกคุกคามจากอภิมหาโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า และอาคารขนาดใหญ่จำนวน 35 อาคาร ทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งชุมชนไม่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่กลับได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โครงการนี้อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงต่อ “แม่น้ำบางปะกง” สายน้ำแห่งชีวิตคนฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ อันนำไปสู่การที่ชุมชนได้ใช้สิทธิในการร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชน รวมทั้งได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองเพื่อให้พิพากษาให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวทั้งหมด แต่จากการใช้สิทธิดังกล่าวก็นำมาซึ่งการข่มขู่ คุกคาม รวมถึงมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ลุกขึ้นมาใช้สิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ดังนั้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ในพื้นที่จึงได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญและการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน มุมมองในทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม และคดีอาญากับการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อบั่นทอนความเข้มแข็งในการใช้สิทธิของชุมชนขึ้น
 

กำหนดการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.45 -12.00 น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 
08.45 – 09.15 น.                 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา
09.15 – 09.30 น.                 กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนา โดย นายสมนึก เมธาวศิน
                                                ตัวแทนสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน
09.30 – 10.00 น.                 สิทธิชุมชนและกลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน” 
                                       โดย นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ อนุกรรมการสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10.00 – 10.30 น.                 การฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์: สาระสำคัญและมุมมอง
                                        ในทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม” โดยคุณสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
10:30 – 11.00 น.                 คดีอาญากับการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อบั่นทอนความเข้มแข็งและกระบวนการ
                                        ใช้สิทธิปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
                                                 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00 – 12.00 น.                  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
12.00 น.                              ปิดกิจกรรมเวทีเสวนาสาธารณะ
 
 
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  คุณกัญจน์ ทัตติยกุล 081-649 4224 หรือ สุภาภรณ์  มาลัยลอย 086-8418186

 

 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง