เวทีสาธารณะ : ขุดบ่อขยะสารพิษ


เวทีสาธารณะ : ขุดบ่อขยะสารพิษ
ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค. 2556

 


 
ติดตามรายการเวทีสาธารณะย้อนหลังได้ที่   www.thaipbs.or.th/Live
หรือ http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=7263&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false
 

บทความที่เกี่ยวข้อง