ร่วมสนับสนุน EnLAW

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และสร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

ชื่อบัญชี

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา

เลขบัญชี

140-261675-4