รวมคลิปรายการข่าว: คำสั่ง คสช. มาตรา 44 กับการยกเว้นผังเมือง

วัตถุประสงค์ของหน้านี้ เพื่อรวบรวมคลิปวิดีโอรายการข่าวต่างๆที่นำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลกระทบของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559  และที่ 4/2559 กับการยกเว้นกฎหมายผังเมืองให้เอื้อต่อการอนุมัติอนุญาตโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วไปประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับได้ที่

ReturnTownplan

————————————-

รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ตอน ผังเมือง บนทางแพร่งการพัฒนา
(ออกอากาศช่อง ThaiPBS วันที่ 3 มีนาคม 2559)
ที่มา: https://youtu.be/68jeAUUN9I0

รายการเก็บตกจากเนชั่น ตอน ม.44 ทับ ผังเมือง
(ออกอากาศช่องเนชั่นทีวี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
ที่มา: https://youtu.be/0lRMqqIlFoE

รายการสปริงนิวส์อาสาคลายทุกข์ : คำสั่งหัวหน้าคสช. 3,4/2559 เพื่อพัฒนา หรือ ล้างผังเมืองรวม?
(ออกอากาศทางช่อง Spring News วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559)
ที่มา: https://youtu.be/1zYkBQiAyqQ

บทความที่เกี่ยวข้อง