รวมข่าว เอกสาร และสถานการณ์การเคลื่อนไหว ต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

    สืบเนื่องจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาออกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเอกฉันท์ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวาระแรกแล้วนั้น ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 
    มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และส่วนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จึงขอรวบรวมข่าว ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจใช้ประกอบการศึกษาทำความเข้าใจร่างกฎหมาย และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต่อไป
รวมข่าวและสถานการณ์การเคลื่อนไหว

  • ปีพุทธศักราช 2559 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 : ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดทางสร้าง “ระเบียง ศก.” 3 แสนล้าน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 : เปิดร่าง พ.ร.บ. EEC ดัน ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา ขึ้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 : ครม.ไฟเขียว “บรรษัทรัฐวิสาหกิจฯ-พ.ร.บ.เขต ศก.พิเศษ 10 จว.”

  • ปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 : จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0 จัดทัพลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
วันที่ 11 เมษายน 2560 : ครม.ผ่านร่างกฎหมายอีอีซีแล้ว-ตั้งตั้งกก.ชุดใหญ่แบบซุปเปอร์บอร์ด 
วันที่ 12 เมษายน 2560 : ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 17 เมษายน 2560 : “อีอีซี”พื้นที่ทำเลทอง จุดเริ่มต้นไทยแลนด์4.0
วันที่ 21 เมษายน 2560 : แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
วันที่ 25 เมษายน 2560 : ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ……
วันที่ 26 เมษายน 2560 : เปิดข้อสังเกตหน่วยงานรัฐต่อร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 : เจาะลึกการลงทุนใน EEC (Eastern Economic Corridor) พื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 : นักวิชาการ ห่วง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 : เปิดโลกทัศน์ใหม่การลงทุน “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”
วันที่ 12 กันยายน 2560 : ประเทศไทยไปทางไหน-ทำไมต้องมาลงทุน ‘อีอีซี’ สมคิดร่ายเหตุผล แจงนักลงทุนญี่ปุ่นร่วม 600 ราย
วันที่ 19 กันยายน 2560 : ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 19 กันยายน 2560 : ครม.เห็นชอบกฎหมาย EEC ดาร์ฟสุดท้าย รับประกันเชื่อมั่นนักลงทุน
วันที่ 19 กันยายน 2560 : ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก -ตั้งสนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 19 กันยายน 2560 : ครม. ไฟเขียวกฎหมายอีอีซี คาดจบใน 5 เดือน
วันที่ 20 กันยายน 2560 : ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 20 กันยายน 2560 : ครม.อนุมัติร่างกฎหมายอีอีซี ฟากหอการค้าไทย-หอญี่ปุ่นจ่อนำข้อกังวลหารือรัฐ
วันที่ 26 กันยายน 2560 : สนช. นัดถกร่างกฎหมายอีอีซี 28 ก.ย. นี้ อัดสิทธิประโยชน์เพียบ หวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
วันที่ 28 กันยายน 2560 : พ.ร.บ. อีอีซี ผ่านมติเอกฉันท์ สนช. – กังวลให้สิทธิต่างชาติมากไป รัฐบาลยันฟังความเห็นครบแล้ว
วันที่ 28 กันยายน 2560 : สนช.รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 29 กันยายน 2560 : ไร้เสียงค้าน มติ สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 : TDRI เปรียบ ‘อีอีซี’ เป็น ‘Thailand Grand Sale’ เชื่อ ‘รถไฟความเร็วสูง-สมาร์ทซิตี้’ เกิดขึ้นได้ยาก
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 : ผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.อีอีซีฯ มีแต่ ‘ภาครัฐ’ กับประชาชนแค่ 4 คน…
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 : ข้าพระบาท ทาสประชาชน : เขตพัฒนาพิเศษ อำนาจและผลประโยชน์พิเศษ (1)
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : กลุ่มอีอีซี วอทช์ ยื่นหนังสือนายกฯ ถอนร่างอีอีซี เริ่มกระบวนการใหม่
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : ภาคประชาชนยื่นสนช.ทบทวน “กฎหมายอีอีซี”
วันที่ 9 ตุลาคม 2560Thailand Grand Sale: กม.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉบับย่นย่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : ภาคประชาชน ยื่นหนังสือค้านกฎหมายอีอีซี ชี้รัฐเร่งรัดทั้งที่ยังมีเสียงคัดค้าน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : ภาคปชช. ร้อง ทบทวนกม.อีอีซี หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม สนช.ขออย่าห่วงรธน.คุ้มครอง
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : อีอีซีวอร์ช ขอมีส่วนร่วม ร่างก.ม.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : ภาค ปชช.ยื่น สนช.ทบทวน กม.อีอีซี หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม สุรชัยยัน รธน.คุ้มครองอยู่
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : NGO ยื่นข้อเสนอผ่าน สนช.วอนพิจารณากฎหมาย EEC คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 : กลุ่มอีอีซี วอทช์ ยื่นหนังสือนายกฯ ถอนร่างอีอีซี เริ่มกระบวนการใหม่
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 : อะไรควรจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงในการพัฒนา EEC?
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 : ถอดบทเรียนบาดแผลจาก ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ก่อนไปถึง ‘อีอีซี’
วันที่ 19 ตุลาคม 2560อะไรควรจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงในการพัฒนา EEC?
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 : ประยุทธ์ งัด ม.44 ทําผังเมืองใหม่ให้เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 27 ตุลาคม 2560นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม อัด คสช.ใช้ ม.44 ดันผังเมืองใหม่เอื้อกลุ่มทุน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 : Eastern locals stand against NCPO order 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 : Critics slam NCPO order suspending city planning
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ซัดม.44’EEC’ขัดธรรมาภิบาล
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา EEC?
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : 
“คณิศ” แจง 4 ประเด็น แถลงการณ์กลุ่มต้าน อีอีซี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : จากอีสเทิร์นซีบอร์ดสู่ ‘EEC’: การพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่มีสิทธิ์เลือก?
 
กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง