บทบาทของ “ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน” กับ climate change

บทบาทของ “ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน” กับ climate change

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ตัดสินว่า กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Law) ของเยอรมันที่มีอยู่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วน เนื่องจากเป็นการละเมิดเสรีภาพของเด็กและเยาวชน และเป็นมาตรการที่ยังไม่เร็วพอต่อการแก้ปัญหา ศาลยังมีคำสั่งให้รัฐบาลเยอรมันปรับเป้าหมายการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ภายในสิ้นปี 2022 หลังจากที่กลุ่มเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ต่อมา รัฐบาลเยอรมันจึงประกาศว่าจะปรับแผน เป็นตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 65% ภายในปี 2030 (จากเดิมกำหนดไว้ 55%) และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ (net zero emission) ในปี 2045 (จากเดิมที่ตั้งไว้ปี 2050)

นายกรัฐมนตรีเยอรมันได้แถลงว่า “คนรุ่นใหม่ได้ช่วยเตือนให้พวกเราเห็นว่า เราดำเนินการช้าเกินไป และต้องดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เร็วกว่านี้ โดยศาลได้ตัดสินว่า เราจะปกป้องแค่เสรีภาพของคนในยุคปัจจุบันไม่พอ แต่เราต้องปกป้องเสรีภาพของคนรุ่นต่อไปด้วย”

ที่มา: https://www.climatechangenews.com/…/germany-raises…/

บทความที่เกี่ยวข้อง