นักข่าวพลเมือง: อะโบ๊ยหมะ! เลจะนะหรอยจ้าน

สำหรับความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธ­รรมชาติของชาว อ.จะนะ จ.สงขลา นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ข­องท้องทะเลจะนะอย่างต่อเนื่องแล้ว วันนี้พวกเขายังขยายความร่วมมือกับหน่วยงา­นรัฐและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมดูแลพื้นที่ผลิตอาหารแห่งนี้อย่า­งเป็นรูปธรรม
ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองศูนย์เรี­ยนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส วันที่ 5 เมษายน 2556
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6sEkIfD8xU8

บทความที่เกี่ยวข้อง